Miljö

       

 

Som producent av avfall lägger vi mycket vikt på att se till så att inget hamnar i naturen, vi har avtal med bl.a Ragn Sells som ser till att farligt avfall hamnar på rätt plats. Vi sorterar metall, spilloljor, glykol, , bilbatterier, oljefilter, bränslefilter m.m så att vi kan fortsätta ta del av en frisk miljö. Det är viktigt för oss!

Så när du lämnar in bilen hos oss, kan du vara säker på att avfallet hamnar på rätt plats!